KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Bankacılık ve Sigortacılık

Detay

GENEL BİLGİLER 

Finans- Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Göksun Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 2008 - 2009 öğretim yılında I. ve II öğretim olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Verilen dersler programda bulunan  3 Öğretim Görevlisi tarafından yürütülmekte ayrıca yüksekokulumuz bünyesindeki diğer öğretim elemanları ve rektörlüğe bağlı birimlerden gelen öğretim elemanları da ders vermektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı yaklaşık her yıl 120 öğrenci alınmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte staj eğitimi tamamlayan öğrenciler Bankacılık ve Sİgortacılık Meslek Elamanı unvanını almaktadır.Teknolojideki gelişmeler, Küresel ekonomik yatırım ve ülkemizin AB üyeliği ile ilgili konular kapsamında, ülkemiz Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün bir çok eksiği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve batıdaki ülkelerin seviyesine ulaşılabilmesi için yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanında bu alanda gelişen teknolojileri yakından takip etmek ve finans ve sigorta teknolojilerinin kullanma yetkisi bulunan elemanlar ile bankacılık ve sigortacılık alanında uzmanlık eğitimi almış elemanlarının istihdam edilmesini sağlamak amacı güdülmektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler,  DGS sınavlarına girerek, başta Bankacılık ve Finansman lisans bölümleri olmak üzere, Aktüerya, Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi ile ilgili tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarıl olmalı durumunda da kamuda çalışabilmektedir. Bölümü başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır. Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.Amaç ve HedeflerAmaç:Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Bu program bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Hedef:  Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip,  yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Bankacılık ve Sİgortacılık Meslek Elemanı yetiştirmektir.Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece  Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir. Bankacılık ve Sİgortacılık  Programı önlisans programı 120  AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde  tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.Kabul KoşullarıTürk öğrenciler,BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMINA Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavında (YGS)  başarılı olanların YGS-6 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.  Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi Üniversitemiz öğrenci rehberi Lisans ve ön lisans kayıt ve kabul koşulları ile Dış ilişkiler birimininden alınabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Göksun Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile irtibata geçiniz 

...
Tümü

Final Taihleri